ERNEST ŽELEZNI

Na današnji dan je bil leta 1414 na Gosposvetskem polju ustoličen Ernest Železni, zadnji koroški vojvoda, ki je bil ustoličen po stari karantanski šegi. Sam se je poimenoval nadvojvoda. Tako kot poprej, njegov oče Leopold. Nadvojvoda je bil najvišje uvrščeni deželni knez. Ernest je vladal Štajerski, Koroški, Kranjski s skupnim imenom Notranja Avstrija. Bil je glava družine od 1411 do 1424. Ernest je vladal svojim deželam 23 let, v tem času je v teh deželah vladalo mir in blagostanje. Glede na vire, je bil Ernest temnopolt in živahnega italijanskega temperamenta. Ernest Železni je bil tretji od sinov Viride Visconti. Gospa s pristave – Virida je bila dobrotnica stiškega samostana. Ernest Železni je svoj vzdevek Železni prejel šele po svoji smrti.

V nadaljevanju vam prikazujemo del vhodnih vrat v počitniško hišo Ernesta Železnega.

 Izdelek je delo: Tadeja Brglesa, izdelki iz lesa, https://www.brgles.si