Druga svetovna vojna, z začetkom 6.4. 1941 in praznik Dan boja proti okupatorju

Nemci, Madžari in Italijani so želeli prevzeti nad našo deželo. Izbrisati so želeli slovenske običaje, navade in sploh slovenski narod.

Slovenska politična organizacija (Osvobodila Fronta) je 27. aprila pozvala vse Slovence naj se z orožjem uprejo proti okupatorju. Upor je trajal 3 leta. V naši vasi imamo obeležje, ki nas opominja na ta čas. Hiša kmetije pri Tonijevih je bila v času boja proti okupatorjem dvakrat požgana.