Letos je minilo že 70 let od tragičnega dogodka, smrt aktivistov iz gorenjske za svobodo leta 1944. Poklon žrtvam na Pristavi za svobodo Slovenije je izkazalo veliko ljudi. Žal le starejših, saj z leti spomini bledijo in ravno tako zavedanje pomembnosti o slednjem dogodku. Mladi o pomembnosti dogodkov žal niso ozaveščeni.

IMG_4974

IMG_4979

Pristava je pomembna tudi zato, ker se je septembra leta 1990 sestalo poveljstvo manevrske strukture in sprejelo načrt obrambe v primeru agresije tedanje JLA. Načrt je bil uresničen v vojni za Slovenijo v letu 1991.

IMG_4983

Organizatorji prireditve so bili člani  združenja ZB Stična za vrednote NOB Grosuplje.